Tiếng ViệtVN
SKB.COM.VN
SKB.COM.VN

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chính sách bảo mật này tiết lộ các chính sách của SKB và điều hành SAIGON KINHBAC Co., Ltd (SKB) về việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin mà bạn gửi cho chúng tôi thông qua các website.

1. Chấp thuận người sử dụng.

Bằng việc truy cập hoặc sử dụng trang web, bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện của chính sách bảo mật, được tích hợp vào và tạo thành một phần của các điều khoản của trang web của dịch vụ. Bạn hoàn toàn đồng ý với việc chế biến và sử dụng thông tin của bạn như được mô tả trong tài liệu này.

2. Các loại thông tin thu thập.

Chúng tôi thu thập một số "thông tin cá nhân" về bạn có thể bao gồm, nhưng không giới hạn, thông tin đó là nhận dạng cá nhân như tên, địa chỉ e-mail, địa chỉ, số id người dùng, thông tin thẻ tín dụng và thông tin ngoài công lập liên quan khác

3. Sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân.

Trừ khi được quy định khác trong chính sách bảo mật, chúng tôi không bán, thương mại, cho thuê và/hoặc chia sẻ cho các mục đích tiếp thị các thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập.

4. Khả năng của những người khác để xem thông tin.

Khi bạn sử dụng trang web, một số thông tin bạn gửi hoặc cung cấp trên các phần công bố công khai của trang web, có thể trở nên công khai và có thể được thu thập và sử dụng bởi những người khác, bao gồm cả những người bên ngoài sự kiểm soát của website. Chúng tôi không có nghĩa vụ đối với bất kỳ thông tin mà bạn gửi đến các bộ phận dùng chung trên website.

5. Bên thứ ba trang web và quảng cáo.

Các website có thể chứa các liên kết đến các trang web khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về thực tiễn bảo mật hoặc nội dung của các trang web khác như vậy và chính sách bảo mật này không áp dụng cho bất kỳ trang web khác. Chúng tôi không đại diện liên quan đến các quy định riêng của các trang web khác bất kể cho dù chúng tôi quảng cáo trên các trang web hoặc cung cấp một liên kết đến từ các trang website của chúng tôi.

6. Từ chối các bảo lãnh của an ninh.

Chúng tôi tin rằng chúng tôi đã thực hiện các bước hợp lý để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Không ai hoàn toàn có thể đảm bảo hoặc hoàn toàn loại bỏ tất cả các rủi ro liên quan đến thông tin cá nhân và chúng tôi không đảm bảo như vậy.

7. Tuyển dụng.

Nếu bạn áp dụng cho một vị trí với chúng tôi, chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về kinh nghiệm của bạn, nhân vật, bằng cấp và kiểm tra sàng lọc (bao gồm cả nền, sức khỏe, tài liệu tham khảo, chỉ huy, liêm chính, bản sắc, đủ điều kiện để làm việc, phù hợp nghề và hình sự kiểm tra hồ sơ). Chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn để đánh giá ứng dụng của bạn, tiến hành sàng lọc kiểm tra và xem xét và liên lạc với bạn về các vị trí có sẵn.

8. Hoạt động trực tuyến.

Nếu bạn sử dụng www.skb.com.vn và các trang web khác của chúng tôi, các ứng dụng di động, hồ sơ phương tiện truyền thông xã hội và các phương tiện trực tuyến (thiết bị trực tuyến), chúng ta có thể ghi lại các thông tin như ngày tháng và thời gian sử dụng của thiết bị trực tuyến của chúng tôi, các trang/đoạn truy cập và bất kỳ thông tin tải về. Thông tin này được sử dụng cho mục đích thống kê, báo cáo, quản lý và bảo trì liên quan đến thiết bị trực tuyến của chúng tôi.

9. Sửa đổi.

Chính sách bảo mật này có thể được thay đổi thường xuyên theo quyết định của chúng tôi. Chúng tôi sẽ gửi những thay đổi đó vào trang này và nếu không có thể gửi các thông báo khác của website hoặc giao tiếp thay đổi như vậy thông qua email. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ thay đổi như vậy, vui lòng ngừng sử dụng trang web. Tiếp tục sử dụng sau khi đăng bất kỳ sự thay đổi đó cho thấy bạn đã chấp nhận các thay đổi.

Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SÀI GÒN KINH BẮC
Trụ sở chính: 763/5/30/2 Trường Chinh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh
Số điện thoại: (028) 66 567 569 - Email: info@skb.vn

Hãy gọi cho chúng tôi
để được hỗ trợ nhanh nhất và tốt nhất
Nếu cần thông tin về mẫu mã sản phẩm, giá cả hay bất kỳ thông tin nào khác ...