EnglishEN
SKB.COM.VN
SKB.COM.VN

Contact us

TRADING OFFICE

36, Street 17, Binh Hung Hoa Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City

+84(0)28-66601010 - (0)28-66567569
www.skb.com.vn
contact@skb.com.vn - info@skb.vn

SAIGON KINHBAC SERVICES AND TRADING COMPANY LIMITED

763/5/30/2 Truong Chinh, Tay Thanh Ward, Tan Phu District, HCM City

+84(0)28-66601010 - (0)28-66567569
contact@skb.com.vn - info@skb.vn
www.skb.com.vn

CONTACT BUSINESS COOPERATION

+84(0)-2866567569 - (0)-2866 569 779
contact@skb.com.vn - info@skb.vn
www.skb.com.vn

OPERATION TIME

HEADQUARTERS
Monday - Saturday
8.00 a.m - 5.45 p.m
Sales office
Monday - Saturday
8.00 a.m - 5.45 p.m
If you have questions, comments or contributions, please fill out the form below and send it to us. Sincerely thank!
Hãy gọi cho chúng tôi
để được hỗ trợ nhanh nhất và tốt nhất
Nếu cần thông tin về mẫu mã sản phẩm, giá cả hay bất kỳ thông tin nào khác ...